Corona update

Voor Vinçotte staat veiligheid thuis en op de werkvloer altijd voorop en in deze tijden van het nieuwe coronavirus en COVID-19 des te meer.

Onze interne en ondersteunende diensten zijn zoveel mogelijk overgeschakeld op thuiswerken maar een controle kan niet vanop afstand uitgevoerd worden. We zullen er dus voor zorgen dat in de mate van het mogelijke alle controles, audits en inspecties tijdig en met de best mogelijke voorzorgen worden uitgevoerd met aandacht voor de gezondheid van uw en onze medewerkers. Thuiswerken is voor onze meer dan 1000 inspecteurs, auditoren en experten geen optie. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over hoe veilig te werken (regelmatig handen wassen met water en zeep, afstand houden, geen hand geven, bij ziektesymptomen thuis blijven,…).

Om de business continuïteit te verzekeren, zullen we alle controles, audits en inspecties in België blijven uitvoeren. Momenteel zijn er vanuit de overheid ook geen wijzigingen in de frequentie van controles aangekondigd.

Wij volgen strikt het advies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op dat ALLE reizen naar het buitenland afraadt om de verspreiding van het virus te voorkomen. Vinçotte verbiedt daarom alle professionele reizen naar het buitenland.

Indien u specifieke vragen heeft rond de uitvoering of planning van onze diensten kan u steeds terecht bij uw vaste contactpersonen.

Algemene informatie over het coronavirus is terug te vinden op www.info-coronavirus.be van de FOD Volksgezondheid

We blijven onze verantwoordelijkheid voor uw veiligheid opnemen.

Zorg goed voor uzelf en uw naasten.