Belangrijke mededeling Vlaanderen Departement Omgeving

We hebben een instructie ontvangen van Vlaanderen Departement Omgeving in verband met het Coronavirus en COVID-19: informatie voor erkende personen.

Het standpunt van de Vlaamse overheid ivm het uitvoeren van werkzaamheden is:

"In de mate van het mogelijke en voor zover niet verboden door maatregelen van de federale overheid nemen de erkende personen hun wettelijk opgedragen taken (keuringen, plaatsbezoeken, staalnames, metingen, …) verder op en houdt men de voorziene wettelijke frequenties aan.

Belangrijk hierbij is overleg en goede afspraken met de betrokken klanten. Prioriteit moet worden verleend aan de meest urgente taken voor de bescherming van mens en milieu. In de gevallen van overmacht, bijvoorbeeld het niet kunnen respecteren van de wettelijke frequentie of weigering van de klant, houdt men de nodige documentatie ter beschikking. Bij een eventuele controle kan hiermee dan rekening worden gehouden.

Eventuele achterstallige monitoring of periodieke keuringen worden in de mate van het mogelijke na afloop van de coronamaatregelen zo spoedig mogelijk ingehaald."

Meer info: https://www.omgeving.vlaanderen.be/coronavirus-covid-19-informatie-voor-erkende-personen