Bezoekers mededeling

In het licht van de recente uitbraak van het nieuwe coronavirus (en de Covid-19 ziekte), wenst Vinçotte haar medewerkers en klanten zo goed als mogelijk te beschermen en de verdere verspreiding te beperken.

Om deze reden verzoeken wij u om voor uw bezoek aan Vinçotte te bevestigen dat u in de afgelopen 14 dagen:

  • niet verbleef in gebieden met veel besmettingen (zoals maar niet beperkt tot China, Zuid-Korea, Iran, Regio Madrid en Baskenland, Italië);
  • niet in contact bent geweest met een persoon met een bevestigde Covid-19 infectie;
  • geen symptomen heeft ontwikkeld die in verband kunnen worden gebracht met een Covid-19 infectie (koorts, hoest, kortademigheid).

Indien één of meer van deze voorwaarden niet zouden worden vervuld, kunnen wij u helaas geen toegang verlenen tot onze gebouwen. In dat geval verzoeken wij u om met uw Vinçotte contactpersoon na te gaan of een alternatieve manier van vergaderen mogelijk is (bijvoorbeeld video-call).

Voorafgaand aan uw bezoek dient deze ondertekende verklaring

te worden overhandigd aan de receptionist of bewaker aan de receptie of in geval van hun afwezigheid aan uw Vinçotte contactpersoon.

Bij het bezoeken van onze gebouwen herinneren wij u aan de volgende hygiënemaatregelen:

  • Was regelmatig uw handen met water en zeep;
  • Bij hoesten en niezen dienen mond en neus met gebogen elleboog of tissue te worden bedekt. Achteraf dient de tissue onmiddellijk te worden weggegooid en dient u uw handen te reinigen;
  • Geef geen hand als begroeting
  • Hou een afstand van één meter met andere personen;

Algemene informatie over het coronavirus is terug te vinden op www.infocoronavirus.be van de FOD Volksgezondheid.