Toerisme Vlaanderen controleert. Zorg voor een brandveiligheidsattest!

Elke vakantiewoning, -kamer, -ruimte die je wil delen, B&B, bed & breakfast, korte termijn verhuur van slaapplaats door een lokale verhuurder of andere toeristische logies in Vlaanderen moet al vanaf 1 april 2018 voldoen aan de brandveiligheid zoals bepaald in het "logiesdecreet". Dat vele vakantiewoningen niet in orde zijn bleek na controle door Toerisme Vlaanderen. De helft van de gecontroleerde Airbnb's was niet in orde en werden gesloten: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2...

We herhalen dan ook dit belangrijk bericht voor verhuurders van logies in Vlaanderen: elke uitbater moet vanaf 1 april 2018 beschikken over een positief brandveiligheidsattest afgeleverd:

 • door de burgemeester/brandweer voor kamergebonden logies met méér dan 5 verhuureenheden of méér dan 12 personen en alle terreingebonden logies
 • door Vinçotte voor kamergebonden logies tot en met 5 verhuureenheden én voor maximum 12 personen.

Of het logies aangemeld of erkend is, maakt daarbij niet uit. Een aanmelding waarin je op eer verklaart dat je appartement, kamer of andere logies voldoet aan de brandveiligheidsnormen geldt NIET meer.

Vinçotte vzw is de enige private keuringsinstantie die hiervoor aangeduid is. Meer info op de website van Toerisme Vlaanderen

Kamergebonden logies tot en met 5 verhuureenheden én voor maximum 12 personen #

Voor kamergebonden logies tot en met 5 verhuureenheden én voor maximum 12 personen kan je een brandveiligheidsattest en de zogenaamde "brandaudit" hier aanvragen. Bezorg ons om te starten het aanvraagformulier terug via via e-mail naar brandattest@vincotte.be of via aangetekend schrijven naar Vinçotte vzw, Bollebergen 2a bus 12, 9052 Zwijnaarde.

Tijdens het daarop volgend controle bezoek, zal je volgende documenten moeten voorleggen:

 • geldig keuringsverslag elektrische installatie
 • geldig keuringsverslag van de verwarmingstoestellen
 • geldig keuringsverslag (conformiteit) van de gastoevoerleidingen
 • attest onderhoud schoorsteen en rookkanalen
 • attest jaarlijks onderhoud draagbare brandblustoestellen
 • logboek met data controles, vaststellingen tijdens controles, instructies voor personeel, goede werking autonome branddetectoren, goede staat brandblusmiddelen en goede staat trappen en evacuatieladder(s)
 • de attesten of bewijzen brandweerstand van de wanden, vloeren en deuren die de het toeristisch logies afscheiden van nevenliggende gebouwen, andere toeristische logiezen of gedeelten die niet functioneel gerelateerd zijn aan het logies. Dit voor elke afscheiding die niet is opgetrokken uit metselwerk of beton.

en kijken wij volgende zaken na:

 • aanwezigheid keuringsverslagen, attesten en logboek zoals hierboven beschreven.
 • aanwezigheid van twee correcte en onafhankelijke evacuatiewegen
 • aanwezigheid van branddetectoren op het traject tussen de slaapplaats en de toegangsdeur. De detectoren hebben een niet-vervangbare batterij.
 • instructies in geval van brand, opgesteld in het Nederlands, Frans, Duits en Engels met aanduiding noodnummer 112 en contactgegevens voor logerende toeristen.
 • vereenvoudigd plan van de verdieping met aanduiding van de evacuatiewegen en brandblussers.

Kamergebonden logies met méér dan 5 verhuureenheden of méér dan 12 personen en alle terreingebonden logies #

Voor kamergebonden logies met méér dan 5 verhuureenheden of méér dan 12 personen en alle terreingebonden logies moet je een brandveiligheidsattest aanvragen bij de burgemeester van de locatie waar je logies gevestigd is met dit aanvraagformulier en de lokale brandweer contacteren die de controle zal uitvoeren.

Meer info #

Je kan meer lezen over het logiesdecreet en brandveiligheid op de website van Toerisme Vlaanderen en uiteraard verder op onze website.