header

Berekening brandklasse industriële gebouwen blijft te vaak achterwege (26/04/2011)

Voor nieuwe industriële gebouwen of uitbreidingen aan industriegebouwen gelden sinds 15 augustus 2009 specifieke brandveiligheidsnormen. In die normen, meer bepaald in de formules voor het berekenen van de brandbelasting, sloop een aantal kleine fouten. Die zijn nu rechtgezet. De rechtzetting is een goed moment om te herinneren aan het belang van een correcte en goed gedocumenteerde berekening van de brandklasse. Bouwheren laten die berekening nog te vaak achterwege.

Tijd en geld besparen met juiste berekening brandbelasting industrieel gebouw

Het KB van 1 maart 2009 voegde specifieke brandveiligheidsnormen toe aan het KB van 7 juli 1994, dat de basisnormen voor brandpreventie bevat. De foutjes die in het nieuwe KB slopen, en die vooral betrekking hebben op de formules voor het berekenen van de brandbelasting, zijn nu verbeterd. De rechtzetting verscheen in het Belgisch Staatsblad van 4 februari 2011. "De vergissingen vroegen hier en daar wel wat verduidelijking, maar ze deden geen afbreuk aan de berekeningsbasis, die correct was", zegt Bart Vanbever, Lead Technical Manager Safety Engineering bij Vinçotte.

Belang maatregelen onderschat
Een opmerkelijke vaststelling is wel dat het belang van de specifieke bepalingen, twee jaar na het verschijnen van het KB, niet algemeen is doorgedrongen. Zo zijn de nieuwe industriegebouwen of de uitbreidingen aan bestaande gebouwen, in functie van de brandbelasting, ingedeeld in drie klassen (A, B en C). De brandbelasting, die wordt gemeten per m², is een maat voor de totale warmte die kan vrijkomen bij brand. Aangezien de normen voor brandveiligheid - en de investeringen die nodig zijn om eraan te voldoen - afhangen van de brandklasse, is het zinvol deze brandklasse tijdig en correct te berekenen. Als bedrijven zelf niet aangeven in welke brandklasse ze zich bevinden, dan gaat de overheid ervan uit dat ze in de hoogste klasse vallen en moeten de nieuwe of vernieuwde gebouwen ook voor de hoogste brandcategorie worden ontworpen. De investeringen in structuur en preventie-uitrusting zijn dan navenant. "Bouwheren, studiebureaus en architecten vergeten al te vaak de berekening te maken. Als bedrijven achteraf door de overheid of brandweer op de vingers worden getikt, kan dat leiden tot discussies, tijdverlies en hogere kosten." 

De specialisten van Vinçotte kunnen bij het berekenen assistentie verlenen en bedrijven adviseren over de brandbeveiligingsnormen die voor hen van toepassing zijn.

Voor welke bedrijven?
De specifieke brandveiligheidsnormen die het KB van 1 maart 2009 heeft ingevoerd, gelden in principe voor alle industriegebouwen en uitbreidingen aan bestaande industriegebouwen waarvoor na 15 augustus 2009 een bouwaanvraag wordt ingediend. Ook gebouwen van kmo's, en land- en tuinbouwbedrijven worden als industriegebouwen beschouwd. De nieuwe normen gelden echter niet voor gebouwen waar enkel commerciële activiteiten plaatsvinden. Die vallen onder de regeling van het KB van 1994. Ook industriegebouwen met slechts één bouwlaag, waarvan de totale oppervlakte kleiner dan of gelijk is aan 100 m², zijn uitgesloten, net als industriële installaties die niet in gebouwen gelegen zijn en delen van industriegebouwen waarin geen industriële activiteiten plaatsvinden en waarvan de totale oppervlakte van de bouwlagen per compartiment groter is dan 100 m².

Voor meer informatie over brandbelasting:
Vinçotte
Els Haest
Product Manager Fire Safety
Business Unit Environment Safety Sustainability
+32 (0)479 997 131
ehaest@vincotte.be

Terug