Vinçotte is er voor u.

Via deze praktische website maken wij u wegwijs in de wereld van wettelijk verplichte én aan te raden controles. AIB-Vinçotte Belgium vzw is in ons land het best gekende dienstverlenende bedrijf op het gebied van keuringen en inspecties voor zowel de particuliere als de industriële markt.

AIB-Vinçotte Belgium vzw is een controleorganisme erkend door de diverse federale overheidsdiensten om controles uit te voeren voor het verkrijgen van de officiële attesten voor uw installaties.

Op zoek naar de juiste dienst binnen
uw regio?

Gebruik de interactieve kaart en ontdek de
mogelijkheden voor uw regio.

U koopt of verkoopt, bouwt of verbouwt, huurt of verhuurt?

Ontdek snel welke attesten en keuringen verplicht zijn voor elke eigenaar.
Lees meer

In de war door de verklarende codes van uw rapportering?

Geen nood, wij verzamelden ze allemaal voor u in dit handige overzicht!
Lees meer

Bespaar tijd!

Maak uw afspraak voor de controle vandaag nog online.
Lees meer

Nieuws

Is het rendement van uw productiemiddelen optimaal beschermd?

OHSAS 18001 Katoen Natie

Inspiratiesessie: ISO 9001/14001: bent u klaar voor 2015?

IHM KBS

KB voor liften garandeert veiligheid aan gebruikers én installateurs

Richtlijn voor Drukapparatuur

Volledig conform met milieu- en veiligheidswetgeving dankzij nieuwe samenwerking Vinçotte en Kluwer

Nood aan objectivering inzake milieu-impact

Nieuwe Liftenrichtlijn 2014/33/EU legt aparte verplichtingen op aan importeurs en distributeurs

Assurance statement bewijst deugdelijkheid van duurzaamheidsrapport

Inspiratiesessies Thermografie: een garantie voor een betere risicoanalyse

Subsidies voor bodemonderzoek en -sanering

Energieverbruik beheersen dankzij een coach

Controle en certificatie van beveiligingsondernemingen

Interactieve kaart toont bodemkwaliteit

Bodemonderzoek voor gedwongen mede-eigendommen uitvoeren tegen 31 december 2014

Vinçotte en Fireforum reiken de eerste Fireforum Certified Building-certificaten uit aan Audi en Electrabel Doel

Overzichtslijst technische controles: vraag nu uw exemplaar aan

Onze deskundige metrologen reiken u een gepersonaliseerde oplossing aan

Weerlegging klacht groepsverzekering Vinçotte, in de Belgische pers

Engagement van Aquiris voor naleving van ILO-OSH 2001 en OHSAS 18001

Meer aandacht voor social responsibility in nieuwe ISO 14001

Informatie beveiligen met ISO 27001

De krijtlijnen van ISO 9001:2015

Virtueel testen van unieke voertuigen bespaart tijd en kosten

Eén betrouwbare partner om uw projecten te realiseren

Vinçotte en 2IO Conseil slaan de handen in elkaar

Eén labo voor alle onderzoeken op uw product

Een veilige werkomgeving met het klein AREI, daar gaan we voor!
Editie 2013-2014: nieuwe verplichtingen inzake brand en risicoanalyse

5.000ste ISO 9001-certificaat van Vinçotte voor Katoen Natie

Explosiegevaar bestaat overal in een bedrijf

Verplichte inspectie op lastbegrenzers en lastmomentbegrenzers bij heftoestellen

Vinçotte ondersteunt u bij bewaken van kwaliteit van uw vastgoed portefeuille, uw bouwprojecten en renovaties

Snel en efficiënt scannen van oppervlakken

Kwaliteitsborgingssysteem vereist voor verhandelen van gevaarlijke stoffen

Goed inschatten van MER-plicht voor screeningsplichtige projecten zorgt voor tijdswinst

Co-financiering moet sanering van historisch verontreinigde sites versnellen

Contract met afvalstoffeninzamelaar wordt verplicht

Norm EN 115-2 verhoogt veiligheid van bestaande roltrappen en rolpaden

Nieuwe lijst van risicosectoren inzake natuurlijke stralingsbronnen

CE-markering voor bouwproducten uit staal en aluminium uitgesteld

Ontmoet Vinçotte op vakbeurs Maintenance 2012 - 18 & 19 april 2012: Antwerp Expo

Vraag en antwoord over tankstation op bedrijfssite

Zeer geavanceerd niet-destructief onderzoek met mobiele 3D-laser

Hoe uw communicatiestrategie voor REACH organiseren?

VCA-marktleiderschap van Vinçotte bevestigd

Bescherming tegen bliksem

Deadline voor modernisering van liften nadert

BASF behaalt VCO-certificaat

Omzendbrief introduceert project-MER-screening

Opleidingen over manueel hanteren van lasten goed afstemmen op specifieke arbeidssituaties

IJking van manometers, een nieuwe service van Vinçotte

Opleidingen in arbeidsveiligheid voor buitenlandse werknemers en management

Hou de geldigheid van uw vervoerbare drukapparatuur (gasrecipiënten en gastanks) in het oog

Video over veilig werken op hoogte

Inspectie-instrumenten voor procesinstallaties

Koeling en verwarming toegevoegd aan eisen voor energieprestatie

ISO 50001: nieuwe internationale norm voor energiemanagementsystemen

Radioactiviteitscontrole van goederen uit Japan

Uitvoeren van elektrische controles voor het vermijden van elektrische ongevallen

Building Quality Label

Verplichte keuring van privérioleringen op komst

Belang veiligheidsadviseur ADR neemt toe

Wereldwijde certificering explosieveiligheid op komst

Berekening brandklasse industriële gebouwen blijft te vaak achterwege

Geen parate kennis van evacuatieplan bij werknemers

Op tijd met uw periodiek oriënterend bodemonderzoek?

Trillingen kunnen uw gezondheid schaden

Veiligheid van gehuurd materieel voor heffen van personen als aandachtspunt

PERSBERICHT - De Belgische onderneming Procerviq wordt Vinçotte Procerviq

PERSBERICHT - The Belgian Chocolate Group behaalt BRC A-ster certificaat

Ontvlambare stoffen in verkoopruimten van winkels

Nieuw inspectie-instrument in de pijplijn voor Seveso-bedrijven

Ruimte huren: een oplossing voor bedrijfsevenementen

MIVB beloond voor veiligheid

Uniforme toetstermen voor VCA-examens

‘Warm’ werken aan recipiënten: neem uw voorzorgen!

REACH voor dienstenbedrijven

Is uw stooktoestel in orde?

Klein AREI 2011 - Een veilige werkomgeving, daar gaan we voor!

Hoe veilig is uw gevelsteiger?

Een lawaaivrije werkomgeving loont

Ladingverlies op de weg: hoe voorkomen?

ISO 9001 quo vadis?

CarAtex uitgebreid met 500 nieuwe explosieve stofmengels

Het Vlaamse logiesdecreet - kent u de nieuwe wetgeving?

Sloopinventaris NIEUW!

Periodieke verplichting bodemonderzoek

Greenfields Brussels Gewest

Accreditatie voor Vinçotte Algerije

Vinçotte als erkend controle organisme voor VTN2 project Fluxys

Verwarmings- & warmwaterinstallaties