Gasinstallatie (aardgas, butaan of propaan)

De keuring van de gasinstallatie is belangrijk om mogelijke gaslekken op te sporen, en op die manier brand en explosie te voorkomen. Door controle van de verwarmingsinstallatie kunnen gebreken die leiden tot CO-vergiftiging tijdig gedetecteerd worden.

Wat moet aanwezig zijn bij de keuring?

Tijdens de keuring moeten volgende elementen aanwezig zijn:

 • het attest van de installateur of bewijsschrift van de doe-het-zelver met een schematische voorstelling van de aanwezige leidingen en toestellen. Onze inspecteur bezorgt u bij aanvang van de keuring een dergelijk formulier dat u op dat moment kan vervolledigen en ondertekenen in hoedanigheid van installateur. Enkel attesten met het holografisch logo worden aanvaard. Er worden geen blanco formulieren vooraf opgestuurd.
 • de leidingen en verbindingen
 • de verbruikstoestellen
 • de schoorsteenaansluiting en de schoorsteen (indien noodzakelijk)
 • de uitmonding van het verbruikstoestel
 • luchtaanvoer en -afvoer (indien noodzakelijk)
 • Onze inspecteur bezorgt u bij aanvang van de keuring een dergelijk formulier dat u op dat moment kan vervolledigen en ondertekenen in hoedanigheid van installateur.
  Enkel attesten met het holografisch logo worden aanvaard.
  Er worden geen blanco formulieren vooraf opgestuurd.


Opmerking: de leidingen moeten zichtbaar en/of bereikbaar zijn. Er moet eveneens een meetpunt aanwezig zijn waarop de testinstallatie aangesloten kan worden (T-stuk met kraan en stop).

Wanneer is een keuring van de gasinstallatie verplicht?

Deze keuring is verplicht vóór het openstellen van de gasmeter (de indienststelling) en de uitbreiding van elke gasinstallatie.

De keuring van de gasinstallatie is in de drie Gewesten van ons land verplicht.

Wat kijken we na?

Tijdens de keuring wordt nagegaan of de installatie conform de geldende normen uitgevoerd is. Er wordt een visuele controle gedaan van de toevoer van de verbrandingslucht, de afvoer van de verbrandingsproducten, leidingen, de manier waarop buizen verbonden worden, de manier van plaatsing, de verbinding van het toestel met de binnenleiding en een dichtheidsproef.

Wat is het resultaat?

Na de controle en goedkeuring van de gasinstallatie ontvangt de aanvrager het attest dat nodig is voor het openzetten van de gasmeter of voor het vullen van de LPG-houder.

CO-intoxicatie?

In de meeste gevallen zijn onvoldoende geventileerde ruimten de oorzaak. Vinçotte kan op aanvraag de onderdruk meten van elk toestel dat rechtstreeks op de schouw aangesloten is, en/of overgaan tot een effectieve CO-meting.


Download de ARGI brochure (Algemene Regels voor GasInstallaties op aardgas)

Bereken hier de minimum te respecteren afstanden om te voldoen aan de verdunningsfactor van de norm NBN B61-002 (2006 en AC-2008).

Vraag een controle aan » Vraag meer informatie aan »