header

Elektrische installatie

De keuring van de huishoudelijke elektrische installatie heeft tot doel de veiligheid van personen en behoud van goederen te garanderen, en de kans op lichamelijk letsel of brand door een slecht werkende installatie tot een minimum te herleiden.

Wat moet aanwezig zijn bij de keuring?

Bij de keuring dient u een ééndraadsschema en een situatieschema (met de juiste plaats van borden, verbindings-, aftak - en wandcontactdozen, lichtpunten en schakelaars) voor te leggen.

Wanneer is een keuring van de elektrische installatie verplicht?

Een keuring van de huishoudelijke elektrische installatie is verplicht bij:

1. de indienststelling van:

  - een nieuwe installatie
  - een beduidende uitbreiding van installaties
  - een belangrijke wijziging van installaties
  - een tijdelijke installatie (o.a. werfkasten)

2. een verzwaring van de aansluiting

3. om de 25 jaar

4. in geval van een verkoop/verhuur van een wooneenheid waarvan de elektrische
    installatie (of een deel ervan) dateert van vóór 1 oktober 1981.

5. in geval van een verkoop/verhuur van een wooneenheid waarvan de elektrische
    installatie dateert van na 1 oktober 1981, indien u niet over een geldig keuringsattest
    beschikt.

De keuring van de elektrische installaties is in de drie Gewesten van ons land verplicht.

Wat kijken we na?

  • administratieve controle: nazicht schema’s
  • visuele controle: nazicht schema’s met de realiteit en correct gebruik en plaatsing van het elektrisch materiaal
  • controle door beproeving: test differentieelschakelaars
  • controle door meting: aardings-, isolatie-, foutlusimpedantie- en continuïteitsmeting.

Wat is het resultaat?

Na de controle en goedkeuring ontvangt de aanvrager een verslag dat hij nodig heeft voor aansluiting op het elektriciteitsnet of voor verdere raadpleging door de verzekeringsmaatschappij of notaris.

Meer informatie

Op zoek naar meer informatie? Vraag die dan hier aan.

Vraag uw controle online aan!

verkoop Bent u op zoek naar een controle van uw elektrische installatie bij verkoop van een woning of appartement? Dan kan u voortaan terecht bij het Veilig Wonen platform van Vinçotte! Veilig Wonen »
renovatie Bent u op zoek naar een controle van uw elektrische installatie bij nieuwbouw of renovatie? Vraag dan hier uw controle online aan! controle online aanvragen »